Theo Thijssen School

Informatieblad 29 februari 2008

Schoolgids

Activiteitenkalender

Vakantie en studiedagen

Groepen

foto album

Schoolteam

Ouderraad

Medezeggenschapsraad

Links

Toekomst

Gastenboek

Sponsors

Contact

Supra S1w Banks

Supra Amsterdam

Supra Rotterdam

[sitemap]

Home

Een woord vooraf.

Een zomerse schoolDe basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen en voor u. U vertrouwt uw kind zo'n 8 jaar toe aan de zorg van de juffen en meesters. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk.

OBS Theo Thijssen is een school met een rijk aanbod. De school is gevestigd in een ruim en modern gebouw. De school beschikt over een hecht en deskundig team dat enthousiast en hard werkt om datgene wat nodig is voor de kinderen en hun ouders te realiseren.

Ons team heeft in 2002 besloten om deel te nemen aan het project “Kansen aan Zee”. In een schoolontwikkelingsplan voor de komende 4 jaar werd vastgelegd welke kant we met de ontwikkeling van onze school op willen en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs nog verder kunnen verbeteren. Deelname aan het project levert onze school een fiks extra budget op dat wordt besteed aan inzet van extra personeel, zoals een onderwijsassistente en logopediste, en de aanschaf van nieuwe methoden en materialen.

U kunt ook een bezoek brengen aan de school en de onderwijssfeer “proeven”. U bent van harte welkom.

In de schoolgids informeren wij u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Doelstellingen, uitgangspunten en organisatie worden omschreven, maar ook de manier waarop de kwaliteit van ons onderwijs gegarandeerd wordt. Daarnaast beschrijven we de wijze waarop de resultaten van de leerlingen worden vastgesteld en besproken met ouders.

We hebben het tenslotte ook over de extra begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit geldt zowel voor leerlingen die het in een wat langzamer tempo moeten doen, als voor leerlingen die duidelijk meer aankunnen.